Kat Mülkiyeti Nedir ?

Kat mülkiyeti ne demektir?

Kat mülkiyeti, Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre; tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkân, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o taşınmaz malın maliki veya ortak malikleri tarafından bağımsız mülkiyet hakları olarak nitelendiriliyor.

Kat mülkiyeti, mülkiyete konu olan ana yapının bağımsız bölümlerinden her birine kat irtifakının kurulduğu tarihteki veya direkt kat mülkiyetine geçilme durumunda ise, bu tarihteki değeri ile oranlı olarak tahsis edilen arsa payının ortak mülkiyet esaslarına göre açıkça gösterilmesi ile kurulabiliyor. Sonradan arsa payının düzeltilmesi için dava açılabiliyor.

Kat mülkiyeti ne demektir? Kat mülkiyeti kurulması için aranan şartlar nelerdir?

- Ana yapının inşaatının tamamlanmış olması,

- Bölümlerin bağımsız olması,

- Ana yapının tümünün kat mülkiyetine çevrilmesi,

- Ana yapının kagir olması,

- İskan belgesinin alınmış olmasıdır.

Kat mülkiyeti kurulabilmesi için gerekli belgeler nelerdir?

- Genel inşaat projesi,

- Vaziyet planı,

- Yapı kullanma izin belgesi (iskan),

- Her bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu gibi nevini ve bunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını, varsa eklentisini gösteren liste,

- Yönetim planı,

- Maliklerin nüfuz cüzdanları ile vesikalık fotoğrafları,

hazır emlak sitesi